Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar