Ey mâh-ı (şâh-ı) melek lûtf u kerem zâtına mahsus

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Ey mâh-ı (şâh-ı) melek lûtf u kerem zâtına mahsus
  • Bestekar: Hâşim Bey
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Revnâknümâ
  • Form: Beste
  • Usul: Hafif

Gufte

Yorumlar