Evvelâ başla Hüzzâm'a varalım sonra Segâh'a

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar