Ettiğin va'd-i vefâlar gelmiyor mu yâdına

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar