Ettiği va'de olup nakş-ı pür-âb

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar