Etmesin avdet melâl-i intizâr

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar