Esîr etti beni bir şûh-i gaddar

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar