Erdi bahar nâz ile gel açıl ey gonce-leb

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Erdi bahar nâz ile gel açıl ey gonce-leb
  • Bestekar: Şâkir Ağa
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Evc-Ârâ
  • Form: Şarkı
  • Usul: Aksak

Gufte

Yorumlar