Elverir nâz ü tegafül kıl terahhum kuluna

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar