Düşüp ruhsâr-ı âle târ-ı geysû

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar