Düşünür hep seni rûhum düşünür bî-pâyan

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar