Düştü cânâ âkıbet sevdâ-yı aşk

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar