Dûş-i derd-i aşk olan bî-çâre dil feryâd eder

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar