Durmaz işler tâ ciğerden hançerinin yâresi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar