Alemi gülzâr ederdim kâdir olsaydım eğer

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar