Dök dîdeden eşk-i teri sermâyesiz olmaz

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar