Doldur getir ol bâdeyi sâkî bizden sunsun

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar