Doldur ey sâkî bu Cem bezminde bir gün mey biter

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar