Dinleyin sevdâ-fezâdır âh-ı mahzûnânemi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar