Alemde eğer olmasa hercâî o mehveş

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar