Dil verdim ol gül-gonce izâre

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar