Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh-meste işittim

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar