Dil sevdi sen şûh-i şeni

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar