Dil-i şûrîde hayfa yâre yâr ağyâre mâildir

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar