Dil-i pür-ıztırâbım mevce-i seylâbdır sensiz

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar