Dil-i nâ-şâdımı yaktın değil mi âh bana söyle

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar