Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır
  • Bestekar: Dede Efendi
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Ferahnâk
  • Form: Ağır Semai
  • Usul: Ağır Aksak Semâî

Gufte

Yorumlar