Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar