Dil-i âşüftemiz şimdi yine bir nev-civan ister

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar