Dil hanesi mir'at-ı Hak Sırr-ı Cemalullahı gör

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar