Dile mâye-i safâdır hatt-ı rûy-i yâr derler

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar