Dilbeste-i gülzâr-ı safâsın kederin yok

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar