Dil ararken buldu sevdi sen gibi bir nazlı yâr

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar