Aldı elden gülşeni bâd-ı hazan

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar