Der sipihr-i sîneem dağ-ı muhabbet kevkebet

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar