Der-mevc-i perîşân-i mâ fâsılaî nîst

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar