Derd-mendim gam-güsârım âh-ı pinhânım mısın

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar