Aldattı yârı kâm aldı ağyar

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar