Dem o demlerdi ki edip hem-dem-i ülfet beni

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar