Dehr olmada bu sûr ile ma'mûr-ı meserret

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Dehr olmada bu sûr ile ma'mûr-ı meserret
  • Bestekar: Dede Efendi
  • Guftekar: Dede Efendi
  • Makam: Bûselik
  • Form: Yürük Semai
  • Usul: Yürük Semâî

Gufte

Yorumlar