Dehr olmada bu sûr ile ma'mûr-ı meserret

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar