Dağ-dar-ı tîr-i gamzendir gönül ey meh-cebîn

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar