Çünki ey şûh-i fedâî gönlümü etti hevâî

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar