Çün bahar eyyâmı oldu geldi yaz

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar