Çoktan ey sâkî gelip sînemde mihmân olmadın

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar