Çıktım yaylasına seyrân eyledim

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar