Çeşm-i nâzın süzülüp neş'eden olsa handân

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar