Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân döndürür

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân döndürür
  • Bestekar: Zaharya
  • Guftekar: Mehmet Ragıp Paşa
  • Makam: Segâh
  • Form: Beste
  • Usul: Çenber(Ağır)

Gufte

Yorumlar