Çemende sünbülü zülf-i nigâre benzettim

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar