Çeksem o şûhu sîneye hülyâlarım gibi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar